Vägbeskrivning till tjärnen

 

 

 

 

 

Startsida
Klubbnytt
Kontakt
Medlemsinfo
Klubbtävlingar
Övriga tävlingar
Resultat
Storfisketävling
Rekordfisk
klubbtjärn
Fotoalbum
Vill du bli medlem

 

Klubbstuga

Drippeltjärn

Bäcken som rinner från tjärnet

 

DRIPPELTJÄRN
 
Arrende 1958
1st klubbstuga
6st plastbåtar
Endast Laxöring
1959 Inplanterades bäckröding, inte en enda återfångades.
1964 Rotenonbehandlades tjärnet.
1965 Inplanterades 1500 öringyngel och under ett antal år inplanterades gullspångsöring.
1975 Iordningställdes bäcken som rinner från tjärnet för att ge möjlighet till lek.
          Tillstånd för elfiske införskaffades och de självproducerade ynglen
          transporterades upp i tjärnet.
1983 Föryngring av öring sker nu varje år i bäcken.
          Stort intresse från sötvattenslaboratoriet på den nedströms lekande fisken,mycket ovanligt
          Stort arbete på biotopvård har nedlagts i detta tjärn med lyckat resultat.
1975-2005 Ur bäcken har under åren elfiskats upp 7247 öringar,med utsläpp i de olika
          tjärnen med tillstånd från Länsstyrelsen.
Fångstregler: Fritt antal öringar, fritt antal gästkort. Gästkort 20kr per dygn. Swish 1231305150
 

 

Klubbstuga Mörttjärn

Mörttjärn

Den största regnbågen har fångats av Liam 7år med hjälp av Peter Lövgren 2020-06-23. 4250g och 70cm lång.

 


 
MÖRTTJÄRN
Arrende 1980
1st klubbarack
6st plastbåtar
1980 Rotenonbehandlades tjärnet.
1982 Inplantering av Gullspångsöring.
1983 Premiär fiske.
1985 Utloppsbäck rensas och iordningställs för en lek nedströms,
          men detta misslyckas ingen lek har observerats.
          500 yngel från Drippeltjärnet har släppts med gener från lek 
          nedströms men utan resultat.
2000 Vattnet används som potentate med inplantering av regnbåge.
Fångstregler finns uppsatta. Inga gästkort.
 

 

Opptjärn

Klubbstuga

Grillkåta

 


 

OPPTJÄRNET
Arrende 1995
1st klubbstuga
1st grillkåta modell stor
8st plastbåtar
Blandvatten abborre öring
1995 Iordningställdes utloppsbäcken.
1996 Inplanterades öring från Drippeltjärn med Länsstyrelsens medgivande.
1997 Inplantering av yngel i bäcken och tjärnet från Drippeltjärn.
1998-2005 Nu vandrar den inplanterade öringen från bäcken och upp i Opptjärnet
          och vandrar även ner för lek. Vår beräkning är att det finns ca 6800 öringar
          i Opptjärn enbart självproducerat.
Fångstregler: 10 öringar, samt 3 gästkort per medlem och år. Swish 1231305150
 

 

Klubbstuga Stentjärn

 


 
ÖSTRA OCH VÄSTRA STENTJÄRN
Arrende 1995
1st barrack
2st plastbåtar
Blandvatten all förekommande fisk förekommer i detta vatten + några öringar
som har vandrat ner från övre delen av Opptjärnsbäcken.
 

 

Möckeln

 

 

 


 

MÖCKELN
Arrende 1995
Endast abborre
Ett mindre vatten som har förbindelse med Opptjärn
 
 
Kom ihåg att fylla i fångstkorten. Vikt och längd är viktigast.