STORFISKETÄVLING 2015

 

 
 

ABBORRE

 
1.   15-03-19 Arne Falkenström Räköken 1440g
2.   15-02-11 Karl-Olov Magnusson  Bysjön 1090
2.   15-07-24 Ove Gill Stentjärn 1090
4.        
5.        
        
 

GÄDDA

 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
       
 

GÖS

 
1.        
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
        
 

ÖRING

 
1.   15-05-23 Leif Sundman Opptjärn   716g
2.   15-05-23 Siw Svensson Opptjärn   408
3.   15-05-23 Leif Sundman Opptjärn   374
4.   15-05-23 Ove Gill Opptjärn   346
5.      
       
 

LAKE

 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
       
 

SARV

 
1.    150713 Erik Bakken Vassbotten   350g
2.    150703 Erik Bakken Vassbotten   290
3.    150703 Ove Gill Vassbotten    240
3.    150713 Erik Bakken Vassbotten   240
5.    150831 Ove Gill Vrångsälven   221
        
 

BRAX

 
1.   150520 Arne Falkenström Vassbotten 1272g
2.   150709 Ove Gill Vrångsälven 1080
3.   150703 Karl-Olov Magnusson Vassbotten 1030
4.   150703 Karl-Olov Magnusson Vassbotten 1026
5.   150902 Ove Gill Vrångsälven   903
Öv.150512  Ove Gill Nysocken   730
        
 

SUTARE

 
1.   150809 Åke Lövgren Kyrkviken 1600g
2.   150903 Ove Gill Nysocken 1474
3.   150717 Ove Gill Kunttjärn 1190
4.   150824 Ove Gill Nysocken 1184
5.   150809 Arne Falkenström Kyrkviken 1168