Tisdagspimpel

 

Glafsfjorden

1. Boje Eriksson 6066g,           Inger Myren 390g.             =6456g

2. Jan Eriksson 3210g,            Tommy Tranberg 2932g      =6142g

3. Erik Bakken 3026g,              Erik Tjernsmo 2950g           =5976g

4. Hans Myren 3342g              Hasse Magnusson 2332g     =5674g

5. Åke Lövgren 3076g              Inge Björn 2304g              =5380g

6. Tommy Strengelsrud 4018g   Erik Arsta 976g                 =4994g

7. Allan Lövgren 3086g            Otti Pollari 1726g               =4812g

8. Kurt Stensen 2100g             Jan Jansson 1408g             =3508g

9. Björn Skogseth 2310g          Gerd Andersson 1156g         =3466g

10.Åge R.Nilsen 2214g             Per Karlsson 1052g             =3266g

11.Kjell Axelsson 2442g           Kjell Forsberg 734g              =3176g

12.Pirko-Lisa Pollari 2550g       Alex Madesen 524g              =3074g

13.Bent Fjell 1982g                Marita Lövgren 1076g           =3058g

14.Rolf Skoglund 1810g          Arvid Andersen 614g             =2424g

15.Arne Falkenström 1510g     Kjell Kolstad 894g                 =2404g

16.Allan Dahlberg 1978g         Gudrun Gyllström 240g           =2218g

17.Marit Andersen 1262g        Ove Gill 774g                       =2036g

18.Mikael Andersen 1262g      Gittan Larsson 746g              =2008g

19.Monica Johansson 1502g   Vidar Komperud 138g             =1640g

20.Per-Erik Sjöqvist 1314g     Sven Gustavsson 268g           =1582g

21.Knut Vadholm 670g           Harald Hovde 568g                =1238g

 
     
 

Fjällsjön

 
 

1.  Otti Pollari                    2048g,    Kurt Stenersen        1310g  =3358g

2.  Åke Lövgren                 1842g,     Monica Johansson     840g  =2682g

3.  Kjell Axelsson               1424g,    Jan Jansson             704g   =2128g 

4.  Bent Fjeld                    1390g,     Erik Tjernsmo           630g  =2020g

5.  Gittan Larsson              1316g,     Sven Gustavsson      686g  =2002g

6.  Inger Myren                 1064g,     Allan Dahlberg          832g  =1896g

7.  Marita Lövgren               988g,     Gerd Andersson        878g   =1866g

8.  Mikael Andersen             830g,      Per-Erik Sjöqvist      740g   =1570g

9  .Arne Falkenström           832g,      Erik Bakken              644g  =1476g

10.Axel Madesen                720g,      X                           720g  =1440g

11.Pirkko-Liisa Pollari           474g,      Hasse Magnusson     364g  = 838g

 

Räkhöken

 
1.  Mikael Andersen   1972g    Mikael Andersen   1972g    =3944g

2.  Bjarne Larsson     1946g    Otti Polari           1238g    =3144g

3.  Åke Lövgren        1960g    Gerd Andersson   1020g     =2930g

4. Jim Bakken           1866g    Kurt Stenersen      862g    =2728g

5. Arnfin Sooli          1300g    Hans Myren         1282g    =2582g

6. Ove Gill               1342g    Inger Myren          464g     =1806g

7. Erik Bakken           916g     Jan Jansson          812g    =1728g

8.Björn Skogset         788g     Marita Löbgren      324g    =1112g

9.Arnstin Fjellvengen  532g     Monica Johansson  322g     =854g

10.Arne Falkenström   510g    Gittan Larsson       312g     =822g