MEDLEMSINFORMATION 2018

 

Startsida
Klubbnytt
Kontakt
Medlemsinfo
Klubbtävlingar
Övriga tävlingar
Resultat
Storfisketävling
Rekordfisk
klubbtjärn
Fotoalbum

 

 

 
ÅAFK Tävling: Medlemmar som vill vara med och tävla i DM, SM eller DM cuperna måste vara anslutna till Sportfiskeförbundet.
Skall du vara med på någon av dessa tävlingar betalar du medlemsavgiften till förbundet via inbetalningskortet och kommer då med i tävlingssektionen.
Övriga medlemmar betalar årsavgiften till klubben och tävlar i våra interna tävlingar som vanligt.
Har du frågor kontakta Åke Lövgren.
Om du har bytt adress! Meddela detta till lovgren@amotforsafk.se eller tele 0571-30562.
 
2018-02-14 Årsmöte kl 18.00 i Folketshus Åmotfors
   
2018-05-05 Arbetsdag vid tjärnen kl 09.00
   
2018-06-06 Vårmöte kl 12.00 vid Opptjärn. Metartävling efter mötet.
   
2018-08-12 KM-mete Opptjärn 10.00-14.00. Därefter blir det kräftskiva kl 16.00.
   
2018-09-01 Elfiske vid Opptjärn 09.00
   
2018-09-08 Höstmöte kl 16.00 vid Opptjärn. Familjedag med vissa aktiviteter från 13.00.
  Nävgröt med fläsk efter mötet.
   
2018-09-15 Elfiske vid Drippeltjärn 09.00
   
2018-09-22 Arbetsdag vid tjärnen kl 09.00
   
2018-11-07 Tävlingsmöte kl 18.00 Folketshus Charlottenberg.
   
  Fångstregler vid tjärnen
  Opptjärn: 10 öringar, samt 3 gästkort per medlem och år.
  Mörttjärn: Regler finns uppsatta vid tjärnet. Inga gästkort.
  Drippeltjärn: Fritt antal öringar, fritt antal gästkort. Gästkort 20 kr per dygn.
   
  Om du har fina bilder på dina fisketurer och vill ha med på hemsidan maila bilderna till patriklovgren@amotforsafk.se
   
  Åmotfors AFK önskar ett bra fiskeår och stor uppslutning till alla aktiviteter.